Bezpieczeństwo

W naszym biurze obowiązują najwyższe standardy bezpieczeństwa. Obieg dokumentów jest określony ściśle przestrzeganymi procedurami.

Wszystkie informacje przekazywane pomiędzy nami a naszymi Klientami objęte są klauzulą poufności.

Nasze dane przechowywane są na serwerze, który codziennie tworzy kopię bezpieczeństwa. Ponadto nasze biuro ubezpieczone jest od odpowiedzialności cywilnej.